• Zásahy do krajiny
  jsou brutální

  V roce 2019 činila plocha dotčená těžbou v Karlovarském kraji 7 413,9 ha, což odpovídá 2,2 % rozlohy kraje.
 • Setkáváme se s ignorací ze strany úřadů

  Napsat dopis novinám, místním úřadům a všem ostatním osobám, které jsou schopny provést pozitivní změnu, je účinný způsob, jak udržet životní prostředí čisté.
 • Klimatické změny nás nutí jednat

  V magazínu Science geofyzik Daniel Rothman z Massachusettského technologického institutu (MIT).Geofyzik Rothman upozorňuje, že při současném tempu emisí oxidu uhličitého může být meze uhlíku, která vyvolá šesté masové vymírání, dosaženo brzy.

Náš cíl

Chceme poukázat na velice špatnou ekologickou situaci nejen v našem okolí.

Naším hlavním cílem je ochrana přírody a krajiny. Věnovat se ekologickému vnímání sociokulturní reality, spojené se zájmem o okolní prostředí a jeho studiem. Zaujímat vlastní stanoviska k problémům, které se nás týkají a podílet se na jejich řešení. Chceme působit na státní orgány, nevládní organizace a všechny hospodářské subjekty.

Ekologie Karlovarska

Možné ovlivnění minerálních pramenů

Pro správné stanovení ochranných pásem je nutné důkladně prozkoumat i hydrogeologické poměry oblasti.

Přečíst celé

Těžba a zpracování Bentonitu

Bentonit je přírodní jíl, který se často vyskytuje v důsledku změny sopečného popela.

Přečíst celé

Důlní vody

Anorganické nerozpuštěné látky jsou usaditelné – například písek, nebo neusaditelné – obvykle různé koloidní částice, například hydratované oxidy železa.

Přečíst celé

Naše činnost je rozsáhlá a členy našeho spolku jsou také okolní města. Spolupracují s námi zejména následující spolky:

 • Zdravé Životní prostředí Jenišov
 • Zdravé Životní prostředí Mírová
 • Hnutí Duha Karlovarsko
 • Unie stop kaolinu a bentonitu

Prvky Zelené dohody pro Evropu

Podle Evropské komise má Zelená dohoda následující hlavní prvky.

Zvýšení ambic

Zvýšení ambic Evropské unii v oblasti klimatu pro roky 2030 a 2050.

Dodávky energie

Dodávky čisté, dostupné a bezpečné energie.

Aktivizace průmyslu

aktivizace průmyslu pro čisté oběhové hospodářství

Výstavba a renovace

Výstavba a renovace za účinného využívání energie a zdrojů.

Inteligentní mobilita

Urychlení přechodu k udržitelné a inteligentní mobilitě.

Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“

Vytvoření spravedlivého, zdravého potravinového systému šetrného k životnímu prostředí.

Ochrana ekosystémů

Ochrana a obnova ekosystémů a biologické rozmanitosti.

Ambiciózní cíl nulového znečištění

Zajištění životního prostředí bez toxických látek díky ambicióznímu cíli nulového znečištění.
Nejnověji v blogu

Fosilní paliva

Přečíst článek

Z našeho blogu

Nejnovější články

Z našeho blogu

20 nejzelenějších zemí na Zemi

Přečíst článek